Om vår historia

Om Kristianstadsbladet och Gota Media

Kristianstadsbladet

Kristianstadsbladet är en liberal morgontidning som utkommer alla helgfria dagar.

Nätupplagan – kristianstadsbladet.se – utkom första gången i juli 2001.

Tidningens spridningsområde är nordöstra Skåne med Kristianstad i centrum, med lokalredaktioner i Bromölla, Östra Göinge och Hässleholm.

Kristianstadsbladet har funnits i Kristianstad sedan den 20 september 1856. Tidningen finns sedan många år tillbaka på Västra Vallgatan.

Christianstadsbladet, som tidningen hette i början efter att ha bytt namn tre gånger de första sexton åren, utkom inledningsvis två gånger i veckan, onsdagar och lördagar med fyra sidor. Det var då stadens fjärde största tidning. I dag är Kristianstadsbladet den enda och därmed den ledande dagstidningen i Kristianstad.

Tidningens förste redaktör hette Christoffer Olofsson Angeldorff, en hovpredikant som förde kung Carl Johans konservativa talan. Hans mest energiske motståndare var baptistpastorn Carl Justus Mattias Möllersvärd som 1862 axlade chefredaktörskapet och gjorde tidningen till en förkämpe för demokratiska idéer. Det var också han som började stava tidningens namn med K.

Tidningen hade flera ägare innan Johan Larsson och Anders Ljunggren 1874 tog över ägarskapet. 1918 köpte Sven Joel Olofson Ljunggrens del av företaget, en del som 1976 såldes till en stiftelse med liberal förankring, Stiftelsen Kristianstadspress. Familjen Larssons ägardel behölls inom familjen till 1999 då Bonnier köpte familjens del.

2002 påbörjade Kristianstadsbladet ett samarbete med Ystads Allehanda och Trelleborgs Allehanda i det som idag är Skånemedia.

Skånemedia har sedan 2011 och fram till årsskiftet 2017-2018 ägts av Gota Media och Stiftelsen Kristianstadspress. Från den 1 januari 2018 är Gota Media ensam ägare till Skånemedia.

Chefredaktör och ansvarig utgivare är Jörgen Svensson.

Gota Media

Kristianstadsbladet ingår i Gota Media – en koncern vars varumärken täcker mediemarknaden i drygt 40 kommuner i västra och sydöstra Sverige.

Gota Media tar avstamp i sin publicistiska värdegrund och i uppdraget från ägarna att spela en betydelsefull roll för att hålla demokratin levande och aktiv. Metoden är klassisk journalistik; nyhetsförmedling, opinionsbildning, information, granskning och folkbildning. Med stark lokal närvaro och nära relationer med läsare, kunder och andra aktörer erbjuder koncernens varumärken effektiv och relevant marknadskommunikation för näringsliv och handel.

Koncernen ägs av två stiftelser som betonar långsiktighet i ägandet och behovet av fria pressröster.

Läs mer om Gota Media